Plateforme littéraire


Archives


(nederlands)

(english)Conférences de l’Association Marcel Proust

Eglise Wallonne |samedi 20 octobre 2018 | 14:00 – 16:00 | Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam

Miriam Rasch : ‘Marcel Proust voor de Postdigitale Mens’
Conférence organisée par l’Association Marcel Proust

Langue véhiculaire: néerlandais

Is het niet wat vergezocht om Marcel Proust te koppelen aan het internet? Proust hield van de nieuwe media van zijn tijd, maar over de digitale en datatechnologieën heeft hij toch niets te zeggen? Nee, niet letterlijk, maar een Proustiaanse blik op onze ‘postdigitale wereld’ – wat wil zeggen, de wereld van ná de digitale revolutie – kan juist daarom verrassende inzichten geven. Bijvoorbeeld door eens het internet op een fenomenologische manier te bekijken, als een steeds in het blikveld komend object dat we nooit helemaal kunnen vatten. En hoe zou een impressie zich online kunnen voordoen, als alles tegenwoordig ‘in real time’ gebeurt? Een ‘literaire kritiek van het internet’ levert ideeën voor een invulling van het postdigitale leven die weloverwogen is of juist uit verwondering geboren. En deze nieuwe postdigitale conditie waarmee we moeten leren leven, laat op haar beurt ook een andere kant van Proust oplichten.

Information: www.marcelproust.nl

Réservations: Sabine van Wesemael (secr.): s.m.e.vanwesemael@uva.nl

——————————————————————————-

Deux conférences autour de Marcel Proust et James Joyce, par Mathieu Jung et Gijs van der Zalm à l’Eglise Wallonne d’Amsterdam

Information: www.marcelproust.nl

Réservations: Sabine van Wesemael (secr.): s.m.e.vanwesemael@uva.nl

Programme

13.30 – 14.00                   Bienvenue

14.00 – 15.00                   Mathieu Jung: « Proust, Joyce, Kafka, Bousquet : veilleurs de toutes les nuits du monde » (conference en Français)

15.00 – 15.30                   Thé et Discussion

15.30 – 16.00                   Gijs van der Zalm: «Marcel Proust and James Joyce : some remarks on how their youth formed the foundation of their work » (Conférence en Anglais)

***