Plateforme littéraire


Archives


(nederlands)

(english)Fin de partie de Beckett: un apocalypse contemporain?

Spui25 | lundi 25 février 2019 | 20:00 – 21:30 | Spui 25-27 | 1012 WX Amsterdam |  http://www.spui25.nl  | +31 (0)20 525 8142

Fin de partie, de György Kurtag, d’après Samuel Beckett. A 92 ans, le grand compositeur hongrois livre son premier opéra à la scène lyrique.

A 92 ans, le grand compositeur hongrois livre son premier opéra à la scène lyrique. En gestation depuis 2010, maintes fois repoussée, la création mondiale de ce « péché de vieillesse »du musicien est enfin présentée, du 15 au 25 novembre – six représentations qui seront suivies d’une reprise, en mars 2019, à l’Opéra national des Pays-Bas, à Amsterdam.

Met zijn indringende teksten is Samuel Beckett (1906-1989) een van de meest invloedrijke schrijvers uit de twintigste eeuw. Onlangs was er wereldwijd veel belangstelling voor een late Beckett-première: de operabewerking van zijn toneelstuk 'Eindspel' ('Fin de partie') door componist György Kurtág – nog zo’n grootheid van de moderne cultuur.

Let op, locatie: Nationale Opera & Ballet, Foyer

In de aanloop naar de Nederlandse première voert literatuurwetenschapper en Beckettkenner Matthijs Engelberts ons binnen in de intrigerende wereld van Fin de partie. Hoe is het stuk, dat in 1957 voor het eerst werd uitgevoerd, te plaatsen in de traditie van de apocalyptische literatuur? In hoeverre kunnen we er de ontgoocheling van de jaren na de Tweede Wereldoorlog in herkennen? En wat heeft Kurtág ertoe geprikkeld juist op deze tekst een opera te schrijven? Moderatie: Diederik Burgersdijk

Over de reeks ‘Identiteit en confrontatie: de angst voor het onbekende’

In samenwerking met de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en Nationale Opera & Ballet organiseert SPUI25 een reeks prikkelende programma’s. Gerenommeerde sprekers plaatsen de producties van De Nationale Opera en Het Nationale Ballet in een ruimere cultuurhistorische context én verbinden ze met actuele thema’s en vraagstukken. Diederik Burgersdijk verzorgt de moderatie. Na afloop van elke lezing is er ruimte om met elkaar en de spreker door te praten. Het overkoepelende thema van de reeks valt samen met het seizoensthema van De Nationale Opera: Identiteit en confrontatie: de angst voor het onbekende.

***