Plateforme littéraire


Archives


(nederlands)

(english)L’actualité de Proust à l’Université d’Amsterdam

In zes hoorcolleges, verzorgd door academische experts en vertalers, maakt de cursist kennis met verschillende aspecten van Prousts schrijverschap.

Marcel Prousts romancyclus Op zoek naar de verloren tijd (1913-1925) behoort tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Wanneer je Proust, in navolging van Simon Vestdijk, zou beschouwen als ‘een mens die buiten zijn tijd leeft’, doe je hem schromelijk tekort. Levend in een tijd waarin het antisemitisme in Frankrijk hoogtij vierde, ontwikkelde hij een scherp oog voor de subtiele sociale mechanismen die leiden tot maatschappelijke uitsluiting en xenofobie. Het inzicht dat de angst voor de onbekende ander van alle tijden is, maakt Prousts magnum opus actueler dan ooit. Ook in zijn denken over genderidentiteit was Proust zijn tijd ver vooruit. Ruim een eeuw voor de opkomst van de lhbt-beweging kwam hij tot het inzicht dat iemands seksuele geaardheid nooit vast ligt en daarmee in wezen ondefinieerbaar is.
In zes hoorcolleges, verzorgd door academische experts en vertalers, maakt de cursist kennis met verschillende aspecten van Prousts schrijverschap. De eerste twee colleges zijn gewijd aan respectievelijk De kant van Swann en In de schaduw van meisjes in bloei. Behalve aan inhoud, stijl en thematiek, zal ruim aandacht worden geschonken aan de cultuurhistorische context – het Frankrijk van de Belle Epoque – die de achtergrond van Prousts romancyclus vormt. In twee colleges komt de rol van de muziek aan bod, waarbij we de passages uit het werk van Beethoven en Wagner die in Op zoek naar de verloren tijd een belangrijke plaats innemen, ook daadwerkelijk zullen beluisteren. Een speciaal college is gewijd aan de humor bij Proust. Een vierde college biedt de cursisten een kijkje in de keuken van de vertalers van Proust. Zij geven een aantal voorbeelden uit de recente vertaling van Meisjes in bloei, en daarnaast zal ook nader worden ingegaan op kwesties als meertaligheid en ironie.

Docenten
Ieme van der Poel (emeritus hoogleraar Franse letterkunde UvA)
Sabine van Wesemael (docent Franse letterkunde UvA)
Joep van Brederode (musicoloog en musicus)
Frans Jacobs (emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek UvA)
Désirée Schyns (vertaalster en hoofddocent vertalen Universiteit Gent)
Philippe Noble (vertaler, in het Frans, van onder meer het oeuvre van Cees Nooteboom en Het Dagboek van Anne Frank).
Désirée Schyns en Philippe Noble maakten een nieuwe vertaling van In de schaduw van meisjes in bloei (De Bezige Bij, 2018), die door Ieme van der Poel (i.s.m. Ton Hoenselaars) van een voorwoord en annotatie werd voorzien.

Data, tijden, locatie en prijs
Data: 8 februari – 15 maart 2019 (conceptdata)
Tijd: vrijdagen, 14.00 – 16.00 uur
Locatie: nnb
Prijs: € 185 / 166,50 (kortingsprijs voor AUV-leden)

S’inscrire: Universiteit van Amsterdam, faculteit der Geesteswetenschappen https://www.aanmelder.nl/105382/subscribe 

***