Plateforme littéraire


Articles


(nederlands)

(english)Marcel Proust et l'autodérision

Samedi 14 décembre 2019: conférence par dr. S. van Wesemael sur l'autodérision chez Proust. Présentation du nouveau numéro du Bulletin de Marcel Proust Bulletin.
Lieu: Waalse Kerk, Walenpleintje 157, Amsterdam; horaires: 14:30 u.

Programme: http://www.marcelproust.nl/dutch/Subpages/subAge23.html

Le programme:
14.30 – 15.00 u.     Bienvenue
15.00 – 16.00 u.     Conférence par Sabine van Wesemael, incl. discussion.
16.00 - 16.15 u.     Pause.
16.15 - 17.00 u.     Presentation Bulletin nr. 9.

Lieu:  Consistorie Waalse Kerk, Walenpleintje 159, 1012 JZ Amsterdam (entrée principale).

Entrée:  € 7,50 (non membres). Info: Nell de Hullu (secretaris).

Sur la conférence:

In de Recherche treft men veel voorbeelden aan van ‘autodérision’, van zelfspot. De auteur en zijn held/verteller worden vaak belachelijk gemaakt. De uitdrukking ‘faire de la musique’ gaat als een running gag door de roman, en cruciale scènes als de madeleine episode en het nachtkusdrama worden komisch verdraaid. Ook steekt Proust voortdurend de draak met de mondaine ambities van zijn alter ego en met zijn gebrekkige talenten op liefdesgebied. De Recherche staat vol intertekstuele verwijzingen die een extra dimensie aan de tekst geven. Met name de verwijzingen naar Le Père Goriot van Balzac en Madame Bovary van Flaubert stellen Proust in staat om zijn held én zichzelf eens flink belachelijk te maken. Kortom, de ludieke kant van À la recherche du temps perdu zal tijdens deze lezing centraal staan.

De lezing is in het Nederlands; citaten in het Frans (zullen geparafraseerd worden).

Over de spreker:
Sabine van Wesemael doceert Franse en Europese letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij publiceerde enkele studies over À la recherche du temps perdu en talrijke artikelen over het werk van de hedendaagse cultschrijver Michel Houellebecq. In januari 2020 verschijnt van haar hand Elementaire deeltjes 68-Houellebecq (Bruna).

***